Outplacement

Organisaties en werknemers kunnen om diverse redenen afscheid van elkaar nemen, hetzij vrijwillig, of gedwongen. Het kan gaan om een individuele medewerker of een grotere groep medewerkers. Hoe dan ook, iedere individuele medewerker heeft hierbij een uniek verwerkingsproces en persoonlijke behoeften. Wij gaan bij zowel een individueel outplacementtraject als bij groepsoutplacement uit van deze individuele behoeften en leveren derhalve altijd maatwerk. Samen doorlopen wij de fases: "wie ben ik?", "wat kan ik" en "wat wil ik" alvorens actief te starten met arbeidsmarktbenadering waarbij sollicitatie- en presentatievaardigheden centraal staan. De intensiteit van iedere fase verschilt per situatie en per medewerker.

Wij houden bij de uitvoering rekening met alle betrokken partijen: werkgever, werknemer, ondernemingsraden en cao partijen.