Re-integratie begeleiding en coaching

Als specialistisch professional weten wij hoe het re-integratiepad bij meer complexe problematiek kan lopen. Daarbij wordt niet louter via een medische bril naar problemen en beperkingen gekeken. Wij gaan daarbij vooral uit van kansen, mogelijkheden en krachten van de werknemer.

Met name bij meer complexe problematiek zijn er verschillende belemmerende factoren. Stagnatiefenomenen die niet-medisch van aard zijn zoals economische, juridische, technische en psychosociale problemen. Door de optelsom van die problemen kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de werknemer het overzicht heeft verloren. Oplossingen worden dan belemmerd door de veelheid en complexiteit van de problematiek en de emotionele invloed hiervan. De werknemer is niet meer ziek, maar ook niet beter. Wij gaan samen met de werknemer ordening aan brengen en prioriteiten stellen. Met als einddoel herstel van zelfstandigheid en autonomie, een werknemer met regie over zijn eigen re-integratie.

In alle gevallen baseren wij ons bij advies en coaching op geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren over regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en/of polistechnische bepalingen.
Bij re-integratie van werknemers bevorderen wij Poortwachterproof handelen van zowel werkgever als werknemer. Dit is van groot belang voor de toetsing door het UWV aan het einde van de wachttijd van twee jaar.

Wij werken veelal volgens de persoonlijke 1 op 1 methodiek, bij de werknemer thuis. Voor de terugkoppeling maken we gebruik van formele en informele communicatie gedurende het gehele traject.

Globaal is het traject ingedeeld in:
  • Oriënterend gesprek
  • Het opstellen van een trajectplan
  • Uitvoering van dit maatwerk trajectplan
  • Persoonlijke gesprekken
  • Praktische aanpak met afspraken richting het gestelde doel
  • Opdoen van nieuwe ervaringen
  • Inschakelen van elkaars netwerk
  • Plaatsing en nazorg met oog voor terugvalpreventie