Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in die situaties waarin het lijkt dat de werknemer blijvende beperkingen houdt en er twijfel bestaat over de passendheid van het eigen werk. Tevens worden werkgever en werknemer vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplicht gesteld om te werken aan re-integratie. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht en transparante conclusies.

Niemand vindt het prettig om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn. Voor zowel de werknemer als de werkgever is het daarom belangrijk te weten wat dan wel de mogelijkheden zijn voor werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Een arbeidsdeskundige brengt deze opties in een arbeidsdeskundig onderzoek in kaart.

Het onderzoek richt zich op de vier belangrijkste vragen:
 • Kan werknemer zijn eigen werk bij de eigen werkgever nog uitvoeren?
 • Zo nee, kan werknemer de eigen werkzaamheden met aanpassingen en/of voorzieningen uitvoeren?
 • Zo nee, kan werknemer ander passende arbeid bij de eigen werkgever verrichten?
 • Zo nee, zijn er andere mogelijkheden om werknemer naar ander passende arbeid bij een andere werkgever te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek gaan wij in dialoog met de werkgever en de werknemer. Onderdeel hiervan is ook een werkplek onderzoek. Daarnaast hebben wij ook contact met de bedrijfsarts, casemanager, het UWV en eventuele behandelaars.

Het onderzoek bestaat uit:
 • Bestudering van het dossier
 • Gesprek met de werknemer
 • Gesprek met de werkgever
 • Overleg met de bedrijfsarts
 • Bestudering FML (Functionele Mogelijkheden Lijst)
 • Werkplek bezoek
 • Functie-analyse van het eigen werk en ander werk bij eigen werkgever
 • Opstellen rapportage
 • Nabespreken rapportage indien gewenst