Arbeidsdeskundige = specialist in mens, werk en inkomen!

Hiermee zijn wij sleutelspeler bij ziekte, ongeval en arbeidshandicap!

Als iemand te maken heeft met ziekte, ongeval of arbeidshandicap kan de individuele balans tussen mens, werk en inkomen verstoord raken. De arbeidsdeskundige beoordeelt, herstelt en voorkomt deze disbalans. Via een samenhangende visie en met een aanpak die recht doet aan zowel de mentale en fysieke als de sociale, maatschappelijke, economische en financiële situatie van individuele mensen. Daarmee is de arbeidsdeskundige een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Een onmisbare sleutelspeler in al die situaties waarbij er sprake is van of dreiging van ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Onmisbaar voor werkgevers en verzekeraars, onmisbaar voor werknemers, werkzoekende en zelfstandigen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Weging van individuele mogelijkheden. Bij onze dienstverlening staat telkens de matching centraal tussen iemands individuele werkvermogen en de eisen die specifiek werk stelt. Deze matching is een complex proces waarbij wij iemands individuele belastbaarheid, beleving en mogelijkheden zorgvuldig afwegen tegen de (toekomstige) belasting in werk.

Re-integratie

Naast het wegen van individuele werkmogelijkheden brengen wij mensen ook in beweging. Wij hebben daarbij de rol van coach. Wij ondersteunen mensen die te maken hebben met ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij het bereiken van reële doelen op het gebied van mens, werk en inkomen. Wij hebben bij dit alles allereest de rol van coach. Wij brengen mensen in hun kracht door te luisteren, te motiveren, maar ook door mensen te confronteren en een spiegel voor te houden.